Voorkeurmateries

Handels- en ondernemingsrecht

  • Begeleiding bij opstarten en overname van ondernemingen, toegang tot het beroep en registratie
  • Bijstand in het ondernemingsleven, contacten met de cliënteel, leveranciers, concurrenten en administratie;
  • Overeenkomsten in het handels- en ondernemingsrecht
  • Handelspraktijken
  • Invorderingen, procedure en bemiddeling